Špičkové kalibračné a validačné systémy

Softvér na kalibráciu, validáciu a údržbu

Dodávame špičkový software a aplikácie na riadenie kalibrácií a údržby a vizualizačné programy na komunikáciu a ovládanie prístrojov.


Kalibračný software

Kalibračný softvér Beamex CMXBeamex CMX

Kalibračný softvér pre plánovanie, správu, analýzu a dokumentáciu kalibračných činností.

Software zvládne napríklad:

 • Komunikovať s kalibrátormi a mobilnými zariadeniami.
 • Vykonávať elektronickú dokumentáciu kalibrácie.
 • Počítať a zaznamenávať neistoty merania.

Kalibračný softvér Beamex LOGiCALBeamex LOGiCAL

Kalibračný softvér na princípe predplatného.

Software umožňuje:

 • Cloud technológie.
 • Tlač kalibračných certifikátov.
 • Správu užívateľov, štruktúry podniku, kalibrovaných zariadení a etalónov.
 • Dokumentáciu výsledkov kalibrácie načítaním dát z mobilných zariadení.

Mobilné aplikácie

Aplikace Beamex bMobile pro podnikovou údržbuAplikácia Beamex bMobile pre podnikovú údržbu

Mobilné elektronické riešenie všetkých vašich inšpekcií, revízií a prehliadok údržby.

Software zvládne napríklad:

 • Elektronickú správu a realizáciu údržby.
 • Dokumentáciu údržby.
 • Načítanie postupov a tlač revíznych správ zo softvéru Beamex CMX.

Kalibračná aplikácia Beamex bMobileKalibračná aplikácia Beamex bMobile

Mobilné riešenie kalibrácie prevádzkových prístrojov vrátane elektronickej dokumentácie.

Aplikácia umožňuje:

 • Kalibráciu a údržbu prevádzkových zariadení bez ceruzky a papiera.
 • Intuitívne a účinné riešenie pomocou komunikácie mobilnej aplikácie s databázovým software.

Validačný software

ValSuite®

ValSuite je spoľahlivý validačný a kalibračný softvér spájajúci všetky validačné systémy spoločnosti Ellab do jedinej plaformy.

Softvér umožňuje napríklad:

 • Kompletnú kontrolu nad validačnými štúdiami.
 • Kombinovať bezdrôtové dataloggery s tradičným termočlánkovým meracím systémom.
 • Automatické generovanie výsledných protokolov.
Validační software Val Suite PRO

Vizualizačné programy

MBW Gecko R2

Vizualizačný program na komunikáciu s prístrojmi MBW Calibration.

Program zvládne napríklad:

 • Vizualizovať namerané údaje v podobe čísel alebo grafov.
 • Konfigurovať meracie kanály a automatizovať kalibráciu a skúšky.
 • Zaznamenávať merané hodnoty do dátového súboru.

Nespustí-li se stahování po stisknutí tlačítka níže, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a zvolte Uložit odkaz jako.

D. Marchiori ADWIN

Vizualizačný program na diaľkové ovládanie prístrojov ADTS radu MPS.

Program zvládne napríklad:

 • Diaľkovo ovládať ADTS kalibrátory.
 • Zobraziť všetky dôležité dáta súčasne.
 • Vykonávať skúšobné postupy a ukladať či tlačiť namerané dáta.

Chcete poznať cenu? Pošlite nezáväzný dopyt na info@kalibratory.sk.

© Kalibrátory, s.r.o. | ochrana osobných údajov | cookies

Vytvoril MD webdesign

Top