Špičkové kalibračné a validačné systémy

Referencie

Pozrite si naše referenčné zákazky…


Akreditované kalibračné laboratórium Ideex so sídlom v Prešove si v septembri 2023 rozšírilo akreditáciu o veličiny tlak, teplota, vlhkosť a hmotnosť. Pre kalibrácie v laboratóriu aj u zákazníka používa z nášho sortimentu multifunkčný kalibrátor Beamex MC6, kalibrátor Beamex MC6-T150, teplotnú piecku Beamex FB660, referenčné snímače teploty Beamex RPRT, generátor vlhkosti a teploty Testo Huminator II, referenčný rosnobodový zrkadlový vlhkomer MBW473. Pri kalibráciách Ideex využíva kalibračný softvér Beamex CMX, funkcie dokumentačných kalibrátorov Beamex a na kalibráciu vlhkomerov a pri kalibrácii váh kalibračnú aplikáciu Beamex bMobile.


Akreditovaná kalibrační laboratoř MEROS, spol. s r.o. se sídlem v Zubří si od nás pořídila špičkový generátor vlhkosti a teploty Testo Huminator ll. Tento generátor nabízí velmi přesnou regulaci a díky své konstrukci je vhodný pro kalibraci všech druhů vlhkoměrů a záznamníků vlhkosti a teploty.


Oddeleniu primárnej metrológie tlaku Českého metrologického institutu Brno sme dodali piestový tlakomer BH5-10000B od francúzskej spoločnosti Aremeca. Tento etalónový tlakomer s rozsahom až do 1 GPa (1 000 MPa, 10 000 bar) umožní ČMI zlepšiť kalibračné a meracie schopnosti pri veľmi vysokých tlakoch.

Pístový tlakoměr BH5-10000B

V Kalibrační laboratoř Testo si od nás pořídila referenční rosnobodový zrcátkový vlhkoměr MBW473. Tento špičkový etalon přispěje ke snížení nejistot měření vlhkosti při kalibraci sond pro měření relativní vlhkosti a teploty.


Výrobce zdravotnických prostředků Smiths Medical Czech Republic a.s. se sídlem v Hranicích si v březnu 2020 pořídila kalibrátor Beamex MC2, který bude používat hlavně ke kalibraci digitálních a deformačních tlakoměrů. Pro tisk kalibračních listů využije cloudový kalibrační software Beamex LOGiCAL.


Firmě COMET SYSTEM, s.r.o. jsme dodali špičkový rosnobodový vlhkoměr MBW473-SH2. Tento přístroj je využíván jako přesné referenční měřidlo vlhkosti a teploty v oddělení výzkumu a vývoje.


Společnost Kovárna VIVA a.s. si od nás pořídila multifunkční kalibrátor Beamex MC4 a kalibrační software Beamex CMX. Tento kalibrační systém se používá v provozech tepelného zpracování, které se řídí technickou specifikací automobilového průmyslu AIAG CQI 9. Kalibrátor Beamex MC4 se používá zejména pro kalibrace zobrazovačů, regulátorů, teplotních řetězců a při měření SAT. Strategickým partnerem při realizaci této zakázky pro nás byla Kalibrační laboratoř Zindler.


Výsledek obrázku pro logo skupina čez

Akreditované kalibračné laboratórium ČEZ si od nás kúpilo multifunkčný kalibrátor a komunikátor Beamex MC6 a používa ho na kalibráciu teplomerov, tlakomerov a simuláciu napäťových a prúdových signálov v prevádzke jadrovej elektrárne Temelín. Kalibrátor MC6 si vybrali z dôvodu dlhoročných dobrých skúseností s kalibráciou prístroja Beamex vo svojich laboratóriách v Dukovanoch a Temelíne.


Firma Nuclear Power, a.s. si kúpila multifunkčný kalibrátor a komunikátor Beamex MC6 s tlakovými modulmi a funkcií komunikátora HART. Kalibrátor MC6 sa teraz používa pre konfirmáciu senzorov a čidiel sekundárnej časti v Jadrovej elektrárni Mochovce pri dostavbe a sprevádzkovanie blokov 3 a 4.


Dodali jsme Českému metrologickému inštitútu v Brne nový referenčný kondenzačný vlhkomer MBW 373HX. Tento prístroj umožní oddeleniu  teploty a vlhkosti rozšíriť rozsah kalibračných a meracích schopností teploty rosného bodu až do +95 °C. 


Firma Kalibrátory, s.r.o. je členom ČKS (České kalibrační sdružení) a KZ SR (Kalibračné združenie Slovenskej republiky). Tieto združenia organizujú pravidelné konferencie a odborné semináre.

© Kalibrátory, s.r.o. | ochrana osobných údajov | cookies

Vytvoril MD webdesign

Top