Špičkové kalibračné a validačné systémy

Kalibračná aplikácia Beamex bMobile

Aplikácia Beamex bMobile

Intuitívne a účinné viacplatformové (Android, iOS a Windows 10) mobilné elektronické riešenie pre vykonanie a dokumentáciu kalibrácie prevádzkových prístrojov, pre inšpekciu údržby a kalibráciu váh.

Technický listSoftvér na webe výrobcu


Zvýšte efektivitu a znížte chybovosť s elektronickým systémom!

Mnohé výrobné podniky používajú na dokumentáciu kalibrácie a inšpekcie údržby stále ceruzku a papier. Takýto proces je neefektívny a vedie k chybám.

Beamex bMobile je aplikácia pre elektronickú realizáciu a dokumentáciu kalibračných a inšpekčných činností v prevádzkových podmienkach pomocou mobilných zariadení. Táto aplikácia pracuje v spojení so softvérom pre správu kalibračných činností Beamex CMX a Beamex LOGiCAL.

Aplikácia Beamex bMobile pracuje off-line, a tým rozširuje možnosti  kalibračného softvér Beamex CMX, pretože vo výrobe nemáte vždy k dispozícii spoľahlivé sieťové pripojenie.

Aplikácia Beamex bMobile podporuje aj technológiu „Mobile Security Plus“, čo je riešenie zabezpečenia integrity kalibračných dát v priebehu celého kalibračného procesu.


Ako to funguje?

Pre rozvrh a plánovanie vašich kalibračných a inšpekčných činností použite kalibračný softvér Beamex. Keď nastane termín realizácie kalibrácie alebo inšpekcie, môžete zákazky údržby odoslať bezdrôtovo z CMX do mobilného zariadenia s aplikáciou Beamex bMobile a potom odísť do prevádzky.

Na pracovisku vás aplikácia Beamex bMobile krok po kroku vedie v postupe všetkých plánovaných aktivít.

Výsledky a záznamy o nadväznosti sa bezpečne uložia do pamäte a keď sa vrátite späť do kancelárie, môžete tieto výsledky preniesť do softvéru CMX.

Stiahnuté dáta sa automaticky uložia do databázy, z ktorej sa môžu vytlačiť kalibračné certifikáty alebo revízne správy a zároveň sa aktualizuje plán činností.


Kalibrácia prevádzkových prístrojov

Pre rozvrh a plánovanie kalibrácií použite softvér Beamex CMX alebo Beamex LOGiCAL.

Naplánované zákazky pošlite do mobilného prístroja s aplikáciou bMobile.

Pre realizáciu a dokumentáciu kalibrácií rôznych prevádzkových prístrojov použite aplikáciu Beamex bMobile.


Kalibrácia váh 

Pre rozvrh a plánovanie kalibrácií vašich váh použite kalibračný software Beamex CMX.

Dokumentáciu kalibrácií vašich váh môžete vykonať v samotnom software CMX alebo môžete naplánované kalibrácie odoslať do mobilného prístroja s aplikáciou bMobile. Mobilný prístroj vás potom (off-line) vedie v celom kalibračným postupe a zároveň sa kalibrácia váhy dokumentuje. CMX a bMobile zahŕňajú všetky rôzne skúšky potrebné pre kalibráciu váh, ako sú skúšky pri excentrickom zaťažení, skúšky opakovateľnosti, skúšky pre určenie chyby indikácie a skúšky dolnej medze váživosti.

Tieto funkcie boli vytvorené na základe noriem EURAMET cg-18, OIML: EN 45501 + AC a NIST: Handbook 44 – 2007(s aktualizáciami USP 41).


Inšpekcia, revízie a prehliadky údržby

Pre rozvrh a plánovanie inšpekcií údržby použite kalibračný software Beamex CMX a pre každú prehliadku údržby vytvorte podrobnú inštrukciu.

Zákazku údržby odošlite z CMX do mobilného zariadenia a potom môžete odísť na pracovisko vykonať inšpekciu. Výsledok je zaznamenaný do mobilného zariadenia a po skončení ho môžete stiahnuť do CMX.

Typické inšpekcie zahŕňajú revízie a preventívnu údržbu nevýbušných elektrických zariadení, kontroly zabezpečovacích zariadení a budov, inšpekcie klimatizačných systémov, kontroly blokovania atď.


Integrita kalibračných a inšpekčných dát

Ak použijete aplikáciu Beamex bMobile so software Beamex CMX a technológiou „Mobile Security Plus“ od firmy Beamex, získate elektronický systém, u ktorého je zaistená integrita dát na veľmi vysokej úrovni a zároveň sa minimalizuje nebezpečenstvo nedodržania správnej výrobnej praxe.


Stiahnutie aplikácie Beamex bMobile

Aplikáciu Beamex bMobile pre Android si môžete zadarmo stiahnuť z Google Obchod Play.

Aplikáciu Beamex bMobile pre iOS si môžete zadarmo stiahnuť z Apple Apps Store.

Verziu Beamex bMobile pre Windows 10 si môžete zadarmo stiahnuť z webu firmy Beamex.

Táto aplikácia má „demo režim“, takže si ju môžete vyskúšať aj bez software Beamex CMX nebo LOGiCAL.


Dopyt na aplikáciu bMobile

Pošlite nezáväzný dopyt a my sa vám ozveme.

© Kalibrátory, s.r.o. | ochrana osobných údajov | cookies

Vytvoril MD webdesign

Top