Špičkové kalibračné a validačné systémy

Termočlánkový validačný systém

Vyberte si veľmi presný termočlánkový merací systém E-Val Pro s termoelektrickými snímačmi teploty typu T pre rôzne procesy tepelnej validácie.


Termočlánkový validačný systém E-Val Pro

Termočlánkový validační systém E-Val ProVeľmi presný termočlánkový systém E-Val Pro je ideálny pre rôzne procesy tepelnej validácie. Systém ponúka možnosť pripojenia aj ďalších snímačov na meranie tlaku, vákua, vlhkosti, vodivosti a CO2.

Senzorové rozhranie E-Val Pro

Senzorové rozhraní E-val Pro

Špeciálne rozhranie pre snímače ponúka rozšírenie meraných parametrov káblového termočlánkového systému E-Val Pro. Vďaka tomuto rozhraniu je možné merať teplotu, tlak, vákuum, relatívnu vlhkosť, vodivosť a CO2.

Termoelektrický snímač teploty SD4

Termoelektrický snímač teploty SD4 typu TTermoelektrický snímač teploty SD4 typu T s priemerom 3,0 mm je určený na meranie teploty v rozsahu −20 °C až +135 °C.

Termoelektrický snímač teploty SSA-TF

Termoelektrický snímač teploty SSA-TFTermoelektrický snímač teploty SSA-TF typu T s priemerom 1,2 mm je určený na meranie teploty v rozsahu −50 °C až +135 °C.

Termoelektrický snímač teploty SSA-TS

Termoelektrický snímač teploty SSA-TSTermoelektrický snímač SSA-TS typu T s priemerom 1,2 mm je určený na meranie teploty v rozsahu −20 °C až +135 °C.

Termoelektrický snímač teploty SSR

Termoelektrický snímač teploty SSR

Termoelektrický snímač SSR typu T s priemerom 3,0 mm je určený na meranie teploty v rozsahu −20°C až +135 °C.

Termoelektrický snímač teploty SSS

Termoelektrický snímač teploty SSS typu T

Termoelektrický snímač SSS typu T s priemerom 3,0 mm je určený na meranie teploty v rozsahu −20 °C až +135 °C.

Termoelektrický snímač teploty SSU-CM

Termoelektrický snímač teploty SSU-CM

Termoelektrický snímač SSU-CM typu T s priemerom 1,0 mm je určený na meranie teploty v rozsahu -196 °C až +400 °C.

Termoelektrický snímač teploty SSV

Termoelektrický snímač teploty SSV typu T

Termoelektrický snímač SSV typu T s priemerom 2,0 mm je určený na meranie teploty v rozsahu −20 °C až +135 °C.

Termoelektrický snímač teploty STC22-TF

Termoelektrický snímač teploty STC22-TF typu T

Termoelektrický snímač STC22-TF typu T s priemerom 2,5 mm je určený na meranie teploty v rozsahu −196 °C až +200 °C.

Termoelektrický snímač teploty STC32-TF

Termoelektrický snímač teploty STC32-TF typu T

Termoelektrický snímač STC32-TF typu T s priemerom 3,2 mm je určený na meranie teploty v rozsahu −196 °C až +200 °C.

Termoelektrický snímač teploty STC-AC

Termoelektrický snímač STC-AC typu T s priemerom 2,5 mm je určený na meranie teploty v rozsahu −67 °C až +400 °C.

Termoelektrický snímač teploty STC-ACS

Termoelektrický snímač teploty STC-ACS typu T

Termoelektrický snímač STC-ACS typu T s priemerom 3,0 mm je určený na meranie teploty v rozsahu −67 až +400 °C.

Termoelektrický snímač teploty STC-KT 3

Termoelektrický snímač STC-KT 3 typu T s priemerom 2,5 mm je určený na meranie teploty v rozsahu 0 °C až +260 °C (krátkodobo +350 °C).

Termoelektrický snímač teploty STC-KT 7

Termoelektrický snímač STC-KT 7 typu T s priemerom 3,0 mm je určený na meranie teploty v rozsahu 0 °C až +260 °C (krátkodobo +350 °C).

© Kalibrátory, s.r.o. | ochrana osobných údajov | cookies

Vytvoril MD webdesign

Top