Špičkové kalibračné prístroje a komplexné kalibračné systémy

Výrobci

V Českej republike a na Slovensku sme distribútormi pre tieto spoločnosti.


Spoločnosť BEAMEX je popredným svetovým poskytovateľom kalibračných riešení, ktorého cieľom je vytvárať lepšie spôsoby kalibrácie pre globálny výrobný priemysel. Spoločnosť Beamex ponúka komplexný sortiment produktov a služieb – od prevádzkových kalibrátorov až po kalibráciu v dielni, kalibračné príslušenstvo, kalibračný softvér, riešenia špecifické pre daný priemysel a profesionálne služby. Spoločnosť Beamex má viac ako 12 000 zákazníkov na celom svete.

Spoločnosť Beamex má certifikovaný systém kvality ISO 9001, certifikovaný systém environmentálneho manažérstva ISO 14001 a spĺňa požiadavky normy ISO 45001 pre riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Spoločnosť Beamex vyrába iskrovo bezpečné kalibrátory v súlade s ATEX/IECEx a kalibračné laboratórium spoločnosti Beamex je akreditované podľa normy ISO 17025.


Spoločnosť MBW Calibration je medzinárodne uznávaná ako popredný vývojár a výrobca vysokokvalitných referenčných zrkadlových rosnobodových vlhkomerov, ktoré sa používajú v rôznych aplikáciách merania a kalibrácie vlhkosti a kvality plynov. MBW je tiež popredným dodávateľom analyzátorov kvality plynu SF6 založených na jedinečnej technológii merania rosného bodu.

Kalibračné laboratóriá MBW sú akreditované podľa normy ISO 17025 (SCS a DAkkS).


Spoločnosť D.Marchiori (DMA) vyvíja a vyrába kalibračné a testovacie zariadenia pre letecké systémy a komponenty, ako sú kalibrátory ADTS, pitot-statické adaptéry, etalónové tlakomery, otočné stoly na kalibráciu gyroskopov, kalibrátory tachometrov a prístroje na meranie relatívnej rotácie. Tieto presné testovacie zariadenia sa používajú vo viac ako 80 krajinách sveta na opravárenských základniach, v civilných leteckých spoločnostiach a vo všeobecnom letectve.

Spoločnosť D.Marchiori má systém kvality certifikovaný podľa normy ISO 9001 a kalibračné laboratórium D.Marchiori je akreditované podľa normy ISO 17025.


Spoločnosť Aremeca je renomovaným výrobcom tlakových kalibračných zariadení – piestových tlakomerov, porovnávacích tlakových kalibračných púmp, príslušenstva na kalibráciu tlaku a tlakových zariadení na zákazku.

Spoločnosť Aremeca má certifikovaný systém kvality ISO 9001.


© Kalibrátory, s.r.o. | ochrana osobných údajov | cookies

Vytvoril MD webdesign

Top