Špičkové kalibračné a validačné systémy

Kalibračný softvér Beamex CMX s kalibrátormi

Kalibračný software Beamex CMX

Program na správu kalibračných činností Beamex CMX bezpečne a efektívne pomáha pri plánovaní, správe, analýze a dokumentácii všetkých kalibračných činností a pri správe meradiel, a to dokonca aj v prísne regulovaných odvetviach priemyslu.

Technický listSoftware na webe výrobcuČím tento systém vyniká

Lepšia funkcionalita

Spoločnosť Beamex sa zameriava na vývoj produktov, ktoré zlepšujú ich pracovné činnosti. To isté platí aj o kalibračnom software – bol vyvinutý tak, aby vám uľahčil a urýchlil prácu a aby bola vykonaná v súlade s požiadavkami na kvalitu a dodržiavanie regulatívov.

Menej papierovania

Výhodou kalibračného programu Beamex je to, že ak ho použijete s dokumentačnými kalibrátormi Beamex, môžete úplne zrušiť použitie papierových dokumentov. Bezpečný elektronický záznam všetkých dát do databázy prináša nové možnosti pre analýzu výsledkov kalibrácií a pre zlepšenie vašich pracovných postupov.

Menej kalibrácií

Zákazníci nás informovali, že použitie nášho kalibračného programu má dve významné výhody, a to výrazné zníženie nákladov na kalibrácie a úsporu času potrebného na kalibráciu. Dôvodom je možnosť automatizácie celého procesu, od vytvorenia prístroja v databáze až po uzavretie zmluvy údržby v systémoch na správu údržby, ako je napr. Maximo a SAP PM.

Lepšia podpora

Správa kalibrácií nie je len o zakúpení nového software. Sme schopní pomôcť našim zákazníkom s vyhodnotením ich kalibračných postupov a s nájdením oblastí na zlepšenie. Potom môžeme zabezpečiť hladký a efektívny prechod na nový kalibračný systém a pomôcť im s jeho údržbou.


Funkcie software Beamex CMX

Plánovanie a rozhodovanie

 • Plánovanie kalibračných postupov a stratégií.
 • Spravovanie všetkých kalibrovaných meradiel.
 • Údržba pozícií, prístrojov a databázy kalibrátorov.
 • Automatické upozornenie na plánované kalibrácie.

Organizácia kalibrácie

 • Tvorba podrobných pokynov pre kalibračných technikov.
 • Odosielanie pokynov do dokumentačného kalibrátora.
 • Všetko elektronicky.

Výkon kalibrácie

 • Výsledky kalibrácie sa ukladajú do pamäte dokumentačného kalibrátora a môžu sa automaticky stiahnuť do kalibračného programu.
 • Žiadne papiere.
 • Žiadne preklepy.

Dokumentácia výsledkov

 • Automatické vytváranie kalibračných certifikátov, správ a kalibračných štítkov.
 • Všetky údaje o kalibrácii sa ukladajú do databázy s možnosťou elektronického podpisu.
 • Tvorba kalibračných certifikátov, správ a štítkov v elektronickom formáte alebo pre tlač.

Analýza a vylepšenia postupov

 • Analýza dát pomocou funkcie Historický trend na stanovenie optimálnych kalibračných intervalov.
 • Všetky výsledky kalibrácie sú bezpečne uložené a sú ľahko prístupné pre audity.

Splnenie požiadaviek noriem

 • Zlepšenie súladu s požiadavkami na kvalitu a dodržiavanie regulatívov (napr. ISO 9001, ISO 17025, FDA, GMP / GAMP, 21 CFR Part 11).
 • Zabezpečenie prístupu, užívateľské účty, skupiny užívateľov a oprávnenia, pozri video.

Integrácia kalibrácií s ďalšími systémami vo firme

Efektívnosť, zisk a rast mnohých firiem závisí na bezproblémovej integrácii IT systémov. Kalibračný program CMX môže byť integrovaný do popredných systémov na správu údržby, ako je IBM Maximo, SAP alebo Infor EAM.

S našim integrovaným riešením ušetríte čas, znížite náklady a zvýšite produktivitu, pretože sa zamedzí zbytočným duplicitným činnostiam a prepisovaniu postupov do oddelených IT databáz. Tam kde nie je potrebné manuálne prepisovať dáta nemôže dôjsť k preklepom.


Ako vám CMX uľahčí život

Vo výrobných podnikoch sa na kalibráciách podieľa mnoho ľudí. Prečítajte si, ako a komu môže software Beamex CMX uľahčiť život.

TECHNICI

 • Jednoduchá obsluha.
 • Žiadne ďalšie ľudské chyby.
 • Automatické upozornenia a pokyny na kalibráciu.
 • Rýchle a jednoduché ukladanie výsledkov kalibrácie.
 • Vykonávanie prehliadok údržby v prevádzke.

MANAGEMENT

 • Skrátenie času potrebného na kalibrácie.
 • Skrátenie odstávok výroby.
 • Zníženie celkových nákladov na kalibrácie.
 • Minimalizácia nebezpečenstva vzniku nezhody.
 • Istota efektívneho a dobre dokumentovaného kalibračného procesu.

KVALITA & ZHODA

 • Zlepšenie zhody s regulatívmi (napr. ISO 9001, FDA, GMP / GAMP, 21 CFR Part 11).
 • Vytváranie, správa a bezpečné ukladanie kalibračných údajov do elektronickej databázy.
 • Analýza, či je potrebné zvýšiť alebo znížiť frekvenciu kalibrácie.

Ovládanie software

 • Jednoduchá a efektívna obsluha.
 • Užívateľské rozhranie podobné Prieskumníkovi vo Windows.
 • Užívateľské rozhranie v angličtine, slovenčine, češtine a ďalších jazykoch.
 • Automatický prenos dát do / z dokumentačného kalibrátora alebo manuálne zadávanie výsledkov kalibráciou priamo do databázy.
 • Komunikácia s mobilnými prístrojmi.
 • Automatická tvorba kalibračných certifikátov, správ a štítkov (v elektronickom formáte alebo pre tlač).

Digitalizácia kalibrácie

Zmeňte váš kalibračný systém na plne elektronický systém jednotného riešenia kalibrácie od spoločnosti Beamex, ktorý sa skladá z kalibračného softwaru CMX a dokumentačných kalibrátorov. Software Beamex CMX vám pomôže s plánovaním termínov kalibračných a inšpekčných činností.

V naplánovanom čase odošlete pracovné príkazy do vašich mobilných dokumentačných kalibrátorov alebo tabletov / smartfónov. Vykonáte zadanú činnosť s mobilnými prístrojmi Beamex a výsledky uložíte do ich pamäte.

Po ukončení práce sa tieto výsledky stiahnu do CMX. Výsledky sa uložia do databázy a ponúkne sa vám možnosť vytvoriť kalibračné certifikáty.
Jednotný kalibračný systém Beamex celý kalibračný proces automatizuje.

Vzhľadom k tomu, že kalibračný proces je elektronický, nemusíte sa obávať manuálneho zadávania dát a straty času pri zázname výsledkov na papier.


Optimalizácia kalibračných intervalov

Software Beamex CMX ponúka prehľadné numerické i grafické zobrazenie historických trendov, takže kalibračná história sa dá vyhodnotiť pre každý prístroj zvlášť.

Táto voliteľná funkcia Historický trend vám pomôže stanoviť optimálny kalibračný interval pre každý prístroj a vykonať rozhodnutie o skrátení alebo predĺžení tohto intervalu.

Optimalizácia kalibračných intervalov môže elimináciou zbytočných kalibrácií znížiť vaše náklady na kalibrácie. Toto tiež pomôže predísť drahej nezhode, ktorá môže nastať, ak je kalibračný interval príliš dlhý a dôjde k zlyhaniu prístroja.

Historický trend kalibrácie v Beamex CMX


Kalibrácia váh

Kalibračný program Beamex CMX zahŕňa modul s mnohými funkciami na kalibráciu váh. Pre dodržanie všetkých požiadaviek na kalibrácie váh tento voliteľný modul zahŕňa skúšky pri excentrickom zaťažení, skúšky opakovateľnosti, skúšky na určenie chýb indikácie a skúšky dolnej medze váživosti.

Funkcie v CMX sú vyvinuté na základe rôznych nariadení a noriem, vrátane EURAMET cg-18, OIML: EN 45501 + AC a NIST Handbook 44.

Kalibrácia váh sa môže vykonávať z počítača alebo pomocou mobilných zariadení v offline režime (tabletov / smartfónov) pomocou aplikácie Beamex bMobile 2.

Pozrite sa na video, v ktorom uvidíte ako vám aplikácia Beamex bMobile 2 pomôže pri kalibrácii váh.


Inšpekčné prehliadky údržby

Plánujete, vykonávate a dokumentujete prehliadky preventívnej údržby, bezpečnostných skúšok, zabezpečovacích prístrojových systémov a revízie inštalácií v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu stále ešte na papieri? A je to prácne a plné chýb?

Vieme, že každý výrobný podnik vykonáva rôzne inšpekcie, ktoré vám môžu spôsobovať ťažkosti, a preto vám ponúkame lepší spôsob realizácie prehliadok údržby. Naše riešenie zahŕňa kalibračný program Beamex CMX a aplikáciu pre mobilné zariadenia nazvanú Beamex bMobile.


Cloudová inštalácia

Softvér na správu kalibrácii Beamex CMX možno používať aj v cloudových službách poskytovaných spoločnosťami Microsoft (Azure), Amazon (Amazon Web Services) alebo Alibaba (Alibaba Cloud). To umožňuje efektívne škálovanie riešení CMX pri pridávaní nových lokalít. V cloudovej aplikácii môžete pristupovať k softvéru CMX odkiaľkoľvek na svete a nie ste obmedzení na jeho používanie na jednom mieste.

Unikátna komunikačná technológia softvéru CMX umožňuje cloudovej inštalácii bezproblémovo komunikovať s mobilnými zariadeniami.

Nastavenie je rýchle a my sme tu, aby sme vás podporili pri každom kroku.


CMX Analytics Dashboard

Analytický panel CMX poskytuje ľahko použiteľný vizuálny prehľad najdôležitejších kľúčových ukazovateľov výkonnosti súvisiacich s kalibráciou.

Ovládací panel vám umožňuje zobraziť analýzu histórie kalibrácie a predpovedať riziko neúspešnej kalibrácie, zobraziť vplyv neistoty na kalibráciu,  pracovné zaťaženie a históriu práce vášho tímu a pomáha vám identifikovať zlepšenie produktivity a efektívnosti, ako aj možnosti úspory nákladov.

Môžete analyzovať a kontrolovať, či sa kalibrácie vykonávajú načas, overovať nadväznosť etalónov a sledovať termíny kalibrácie.

Analytický panel získava informácie z databázy CMX a zobrazuje ich v Microsoft Power BI, poprednom nástroji na vizualizáciu údajov. Analytický panel sa dá pohodlne zobraziť aj na mobilných zariadeniach a nevyžaduje si licenciu CMX.


CMX Data Loader

Údaje o prístrojoch zohrávajú kľúčovú úlohu v každom systéme riadenia kalibrácie. Pridávanie alebo editovanie prístrojov jeden po druhom môže byť časovo veľmi náročné a náchylné na preklepy, najmä ak sa spracováva veľké množstvo údajov.

Nástroj Beamex CMX Data Loader Tool je rýchly a jednoduchý spôsob hromadného pridávania alebo úpravy zariadení (pozícií a prístrojov) v databáze CMX pomocou tabuľky Microsoft Excel, ktorý šetrí čas, znižuje riziko chýb pri zadávaní a pomáha zabezpečiť vysokú kvalitu a harmonizáciu vašich údajov.

Kombinácia nástroja Beamex CMX Data Loader Tool so službami Beamex Expert Services zabezpečuje flexibilnú a efektívnu implementáciu CMX alebo nasadenie na novom pracovisku. Nechajte odborníkov spoločnosti Beamex, aby vám pomohli svojimi osvedčenými postupmi a naplnili vašu databázu pomocou nástroja Data Loader Tool.


Verzie software Beamex CMX

Software Beamex CMX sa dodáva v dvoch verziách: CMX Professional a CMX Enterprise.

Štandardné a voliteľné funkcie jednotlivých verzií kalibračného programu Beamex CMX:

• = štandardná funkcia    o = voliteľná funkcia

Funkcie programu Beamex CMXCMX PROFESSIONALCMX ENTERPRISE
Voliteľne 500 pozícií / položiek v databázeo 
Voliteľne 1 000 pozícií / položiek v databázeo 
Voliteľne 5 000 pozícií / položiek v databázeo 
Voliteľne 10 000 pozícií / položiek v databázeo 
Voliteľne neobmedzene pozícií / položiek v databázeo
Licencia pre jednu pracovnú stanicu 
Plávajúca serverová licenciao
Podpora sieťovej inštalácie / viac užívateľov
Databáza pozícií a prístrojov
Sady pozícií a prístrojov
Databáza kalibrátorov
Sprievodca pre tvorbu databázy
Komunikácia s kalibrátormi Beamex
Manuálne zadávanie kalibračných dát
Výpočet neistôt a priemeru hodnôt výsledkov
Štruktúra podniku
Užívateľské účty, skupiny a oprávnenia
Výberové zoznamy
Možnosť ukladania filtrov
Šablóny štandardných dokumentov / správ1717
Import / export šablón dokumentov / správ
SQL Server edícia Express
Nástroj CMX Database Manager
Calibration Web Service Interface (CWSI) – komunikácia s kalibrátorom vo virtualizovanom prostredí
Komunikácia s kalibrátormi iných výrobcovoo
Konfigurovateľné užívateľské rozhranieo
Historický trendo
Úprava dokumentov / správo
Správa a dokumentácie zmien a Audit Trail + elektronický podpiso
Podpora kalibrácie váho
Lightweight directory access protocol (LDAP)o
Revízie a preventívna údržba s aplikáciou bMobileo
Nástroj Beamex CMX Data Loadero
Technológia „Mobile Security Plus“o
Komunikácia s kalibračnou aplikáciou Beamex bMobile
Pokročilá správa Zákaziek údržbyo
CMX Analytics Dashboard (Analytický panel CMX)oo
Integrácia do rôznych ERP / CMMS systémovoo
Výrobná validácia – URS / FDS / IQ / OQ / PQo
Možnosť importu dát z iných systémov do CMXoo
Tvorba dokumentov / správ na zákazkuoo
Validačný servis v mieste inštalácieoo

• = štandardná funkcia    o = voliteľná funkcia

Poznámka: Niektoré vyššie uvedené možnosti a funkcie môžu vyžadovať objednanie profesionálnych služieb spoločnosti Beamex.


Dopyt na software Beamex CMX

Odošlite nezáväzný dopyt, my sa vám sami ozveme.

© Kalibrátory, s.r.o. | ochrana osobných údajov | cookies

Vytvoril MD webdesign

Top