Špičkové kalibračné a validačné systémy

Termočlánkový systém E-Val™ Pro Plus – čerstvá novinka v oblasti validačných systémov

Aby dánska spoločnosť Ellab A/S vyhovela neustále rastúcim požiadavkám a ponúkla najlepšie možné riešenie pre komplexnú validáciu pomocou termoelektrických snímačov teploty, uvádza na trh nový káblový systém E-Val™ Pro Plus, ktorý je navrhnutý pre aplikácie v biologických vedách vyžadujúcich zhodu s pokynmi FDA a medzinárodnými štandardmi GMP a ktorý predstavuje nástupcu systému E-Val Pro.

Nový termočlánkový systém E-Val™ Pro Plus

Jednotka E-Val Pro Plus môže byť vybavená až 52 samostatnými senzorovými vstupmi (predchodca E-Val Pro ich má max. 40) pre termoelektrické snímače teploty alebo ďalšie analógové/digitálne signály. Jednotku tak môžete využiť na meranie teploty v širokom teplotnom rozsahu alebo na meranie veličín ako je tlak, relatívna vlhkosť, koncentrácia CO2 a ďalších.

K jednotke je možné objednať vymeniteľné termočlánky typu T s jasnou identifikáciou, ktoré sa skladajú z inteligentného USB konektora so vstavanou kompenzáciou studeného konca. Každý konektor zachováva kalibračné offsety, čo znižuje čas a úsilie pred a po kalibrácii.

E-Val™ Pro Plus je ideálny pre použitie pri jednotkách na riadenie teploty (TCU, CTU) s extrémnym teplotným rozsahom alebo tam, kde je potrebné meranie v reálnom čase, ako sú napríklad:

 • Oblasti s veľmi nízkou teplotou – napr. kontajnery na kvapalný dusík na kryokonzerváciu materiálu so živými bunkami pri −196 °C alebo mrazničky.
 • Oblasti s vysokou teplotou – napr. tepelné tunely / sterilizácia suchým teplom / na depyrogenizáciu v rozsahu +180 °C až 300 °C.
 • Sterilizácia na mieste – pre SIP pri +121 °C – máte k dispozícii meranie v reálnom čase s frekvenciou od 1 sekundy. Jednotku môžete využiť pri počiatočnej kvalifikácii, kde je možné sledovať meranie online a reagovať, pokiaľ niečo nejde podľa plánu.
 • Autoklávy – na meranie v reálnom čase v procesoch parnej sterilizácie pri 121 °C až 134 °C.

Čo môžete očakávať od nového validačného systému?

 • S novým termočlánkovým systémom E-Val™ Pro Plus budete mať prístup ku komplexným dátam z vašich validačných štúdií.
 • Plný súlad s FDA, GAMP a internými predpismi.
 • Plug-and-play termoelektrické snímače teploty s USB konektorom, kompenzáciou studeného konca a malým driftom.
 • Plnú identifikáciu a vymeniteľnosť snímačov.
 • Elimináciu manuálnych úloh prostredníctvom automatického nastavenia, analýzy a reportovania v dodávanom softvéri ValSuite® Pro.
 • Audit-Trail – ten vám umožní rýchlo generovať správy, ktoré zdôraznia vašu zhodu. Budete perfektne pripravení na audit.
 • Jasné označenie vyhovel/nevyhovel po ukončení a vyhodnotení validačného merania.
 • Odstránenie medzier v dátach a nutnosti opakovať štúdie. Namiesto toho dostávate presné merania a dôkladnú analýzu vašich procesov.
 • A mnoho ďalšieho …

Chcete sa dozvedieť viac o systéme E-Val™ Pro Plus?

Navštívte stránky produktu alebo budeme radi, keď nás kontaktujete na +420 731 519 948 alebo e-mail kubesa@kalibratory.cz pre viac informácií.

© Kalibrátory, s.r.o. | ochrana osobných údajov | cookies

Vytvoril MD webdesign

Top