Špičkové kalibračné prístroje a komplexné kalibračné systémy

Kalibrátor Beamex MC2

Výroba kalibrátora Beamex MC2 bola ukončená v máji 2023. Náhradou je kalibrátor Beamex MC6.

Prenosný kalibrátor MC2 môže byť vybavený 2 vnútornými tlakovými modulmi (pretlakový + barometrický modul) a môžu sa k nemu pripojiť vonkajšie tlakové moduly série EXT. Kalibrátor MC2 umožňuje tiež merať (prípadne generovať / simulovať) odporové a termoelektrické snímače teploty, jednosmerné napätie, prúd, frekvenciu a pulzy.

Viac informácií

Technický listKalibrátor na webe výrobcu

 

 


Beamex MC2 je teraz dokumentačným kalibrátorom!

Od marca 2019 je Beamex MC2 dokumentačným kalibrátorom (s firmware 3.20). To znamená, že je možno do jeho pamäte uložiť výsledky kalibrácií a komunikuje so software Beamex Logical a Beamex CMX (od verzie 2.12.1).

Pri použití dokumentačného kalibrátora nie je potrebné v žiadnom kroku kalibračného postupu ručne zapisovať výsledky kalibrácií. Týmto ušetríte čas, peniaze a zvýšite kvalitu výsledkov kalibrácií.

Aktualizovať na verziu 3.20 možno aj staršie kalibrátory Beamex MC2-MF a MC2-TE s výrobným číslom vyšším ako 13000. Ak potrebujete pomôcť s aktualizáciou, kontaktujte nás.


Čím tento kalibrátor vyniká

Univerzálny kalibrátor

  • Univerzálnosť (teplotne/elektrický kalibrátor alebo multifunkčný kalibrátor).
  • Užívateľom konfigurovateľné funkcie úpravy stupnice, skúšky tesnosti, krokovanie atď.

Veľký displej

  • Veľký grafický displej s vysokým rozlíšením a podsvietením, plnohodnotná numerická klávesnica.
  • Užívateľské rozhranie v: angličtine, slovenčine, češtine.

Prevádzka na batérie

  • Prevádzka na batérie až 24 hodín.
  • Záruka 2 roky.

Tlakové moduly

Funkcie kalibrátora


Nadväznosť kalibrátora na presnejšie etalóny

K novému kalibrátoru dostanete kalibračný list vydaný akreditovaným kalibračným laboratóriom výrobcu.

Následnú kalibráciu a údržbu si môžete zaistiť uzavretím servisnej zmluvy Beamex Care Plan.

Dopyt na kalibrátor


Funkcie tohoto kalibrátora

Generovanie a meranie napätia Generovanie a meranie prúdu
Simulácia a meranie odporu Generovanie a meranie frekvencie
Generovanie a počítanie pulzov Simulácia a meranie termoelektrických snímačov teploty
Simulácia a meranie odporových snímačov teploty Detekcia stavu spínača
Vstavané napájanie slučky 24 V DC Meranie pretlaku, podtlaku a absolútneho tlaku

Neistota merania a meracie rozsahy

Tlakové rozsahy od ±1 kPa do (0 až 100) MPa (vnútorné a vonkajšie tlakové moduly)
Neistota merania tlaku s vnútornými modulmi od ±(0,05 % FS)
Neistota merania tlaku s vonkajšími modulmi od ±(0,01 % FS + 0,025 % RDG)
Rozsah merania prúdu ±100 mA
Neistota merania prúdu od ±(1,5 μA + 0,02 % RDG)
Rozsah simulácie a merania odporu (0 až 4) kΩ
Neistota merania odporového snímača teploty od ±0,1 °C

Dopyt na kalibrátor Beamex MC2

© Kalibrátory, s.r.o. | ochrana osobných údajov | cookies

Vytvoril MD webdesign

Top