Špičkové kalibračné prístroje a komplexné kalibračné systémy

 

Univerzálny kalibrátor teploty Beamex MC6-T150

Beamex MC6-T150 je extrémne univerzálny prenosný kalibračný systém na automatizovanú kalibráciu teploty v rozsahu −30 °C … 150 °C. MC6-T v sebe kombinuje technológiu najmodernejšej kalibračnej teplotnej piecky, multifunkčného prevádzkového kalibrátora a komunikátora Beamex MC6. Vďaka tomuto spojeniu ponúka všestrannosť, ktorú nemá žiadny iný kalibrátor teploty. Môže byť použitý samostatne alebo s kalibračným programom Beamex CMX. Umožňuje kalibráciu snímačov teploty, teplomerov, termostatov, teplotných meracích slučiek a ďalších prevádzkových prístrojov.

Viac informácií

Technický list | Produkt na webe výrobcu


Pozrite si MC6-T v 3D!


Čím tento prístroj vyniká

Presné meranie teploty

 • Vysoká presnosť merania teploty s vnútornou referenciou.
 • Vstavané meranie referenčného snímača teploty s automatickým načítaním korekčných koeficientov z pamäte snímača.
 • Veľmi presné meranie výstupu kalibrovaných teplotných zariadení.
 • Dvoj-zónová regulácia teploty zaisťujúca vynikajúcu teplotnú homogenitu a kompenzujúca odvod tepla spôsobený snímačmi teploty inštalovanými do vložky.
 • Veľmi rýchle nastavenie hodnoty teploty – úspora času a zvýšenie produktivity.

Univerzálnosť – všetko v jednom

 • Generovanie a regulácia teploty.
 • Meranie a simulácia teplotných a elektrických signálov.
 • Možnosť merania tlaku (vnútorný barometer + EXT moduly).
 • Funkcia prevádzkového komunikátora HART, FOUNDATION Fieldbus H1 and Profibus PA.
 • Funkcia Dokumentačný kalibrátor a komunikácia s kalibračným software zaisťujú digitalizovaný proces kalibrácie bez použitia ceruzky a papiera.
 • Záznamník dát (datalogger) s možnosťou stiahnutia dát do počítača.

TIP: Prístroj možno jednoducho prenášať do prevádzky. Váži totiž iba 9,5 kg.

Funkcie prístrojaOvládanie a použitie kalibrátora

 • Veľký farebný dotykový displej 5,7″.
 • Možnosť ovládania holými prstami, v rukaviciach alebo dotykovým perom.

 • Navrhnutý pre náročné priemyselné prostredie.
 • Skonštruovaný na minimalizáciu vplyvu zmien teploty okolia alebo napájacieho napätia.


Nadväznosť kalibrátora na presnejšie etalóny

K novému kalibrátoru dostanete kalibračný list vydaný akreditovaným kalibračným laboratóriom výrobcu.

Následnú kalibráciu a údržbu si môžete zaistiť uzavretím servisnej zmluvy Beamex Care Plan.

Dopyt na kalibrátor


Kalibrácia krátkych a hygienických snímačov teploty

Kalibrátor MC6-T150 je prispôsobený na kalibráciu krátkych a hygienických prírubových snímačov teploty. Kalibrácia týchto snímačov nie je možná s bežnými teplotnými pieckami.

MC6-T150 môže byť vybavený špeciálnou vložkou používanou so špeciálnym referenčným snímačom Beamex SIRT-155 s pružným káblom, čo umožňuje kalibráciu krátkych snímačov.


Funkcie tohoto kalibrátora

Generovanie a regulácia teploty Meranie referenčného odporového snímača teploty
Simulácia a meranie termoelektrických snímačov teploty Simulácia a meranie odporových snímačov teploty
Generovanie a meranie prúdu Generovanie a meranie napätia
Simulácia a meranie odporu Generovanie a meranie frekvencie
Generovanie a počítanie pulzov Detekcia stavu spínača
Vstavané napájanie slučky 24 V DC Meranie pretlaku, podtlaku a absolútneho tlaku

TIP: Možnosť kalibrácie teplotných slučiek skladajúcich sa zo snímača teploty a analógového, HART alebo zbernicového prevodníka teploty.


Presnosť merania a meracie rozsahy

Rozsah generovania a regulácie teploty (pri 23 °C) −30 °C … 150 °C
Neistota zobrazenej teploty s vnútornou referenciou ±0,15 °C
Stabilita ±0,01 °C
Axiálna (vertikálna) homogenita v hĺbke 40 mm ±0,05 °C
Axiálna (vertikálna) homogenita v hĺbke 60 mm ±0,07 °C
Horizontálna homogenita, rozdiel medzi otvormi ±0,01 °C
Vplyv zaťaženia s vnútorným referenčným snímačom a štyrmi snímačmi 6 mm ±0,08 °C
Vplyv zaťaženia s vonkajším referenčným snímačom a tromi snímačmi 6 mm ±0,005 °C
Hysterézia ±0,03 °C
Rozlíšenie displeja 0,001 °C / °F / K
Hĺbka ponoru 150 mm
Vonkajší priemer vložky 30 mm
Doba ohrevu 19 min: 23 °C až 150 °C,  23 min: −30 °C až 150 °C
Doba chladenia 17 min: 150 °C až 23 °C, 23 min: 23 °C až −30 °C, 37 min: 150 °C až −30 °C
Typická doba na stabilizáciu 5 až 10 min
Presnosť merania odporového snímača teploty (3 x) od ±0,011 °C
Presnosť vnútornej kompenzácie referenčného spoja termočlánku (2 x) ±0,1 °C
Rozsah merania prúdu ±100 mA
Presnosť merania prúdu od ±(0,75 μA + 0,007 5 % RDG)
Rozsah generovania prúdu (0 až 55) mA
Presnosť generovania prúdu od ±(0,75 μA + 0,007 5 % RDG)
Rozsah merania napätia (−1 až 60) V
Presnosť merania napätia od ±(3 μV + 0,003 % RDG)
Rozsah generovania napätia (−3 až 24) V
Presnosť generovania napätia od ±(0,05 mV + 0,004 % RDG)
Rozsah merania frekvencie (0,002 7 až 51 000) Hz
Presnosť merania frekvencie od ±(0,000 002 Hz + 0,001 % RDG)
Rozsah generovania frekvencie (0,000 5 až 50 000) Hz
Presnosť generovania frekvencie od ±(0,000 002 Hz + 0,001 % RDG)
Rozsah merania odporu (0 až 4) kΩ
Presnosť merania odporu od ±4,5 mΩ
Rozsah simulácie odporu (0 až 4) kΩ
Presnosť simulácie odporu od ±10 mΩ
Rozsah počítania a generovania pulzov (0 až 9 999 999) pulzov
Tlakové rozsahy od ±1 kPa do (0 až 100) MPa (vonkajšie tlakové moduly)

 

Na teploty do 660 °C môžete použiť kalibrátor Beamex MC6-T660.

Na vyššiu presnosť a širší rozsah generovania a merania teploty môžete použiť metrologické teplotné piecky Beamex MB.


Dopyt na kalibrátor Beamex MC6-T150

© Kalibrátory, s.r.o. | ochrana osobných údajov | cookies

Vytvoril MD webdesign

Top