Špičkové kalibračné prístroje a komplexné kalibračné systémy

Kalibrátor Beamex MC2

Výroba kalibrátora Beamex MC2 bola ukončená v máji 2023. Náhradou je kalibrátor Beamex MC6.

Beamex MC2 je kompaktný prevádzkový multifunkčný kalibrátor, ktorý umožňuje kalibráciu tlaku, teploty a elektrických signálov. MC2 môže mať zabudované dva vnútorné tlakové moduly a umožňuje pripojenie vonkajších tlakových modulov. Kalibrátor MC2 umožňuje tiež merať (prípadne generovať / simulovať) odporové a termoelektrické snímače teploty, jednosmerné napätie, prúd, frekvenciu a pulzy.

Viac informácií

Technický listKalibrátor na webe výrobcu


Beamex MC2 je teraz dokumentačným kalibrátorom!

Od marca 2019 je Beamex MC2 dokumentačným kalibrátorom (s firmware 3.20). To znamená, že je možno do jeho pamäte uložiť výsledky kalibrácií a komunikuje so software Beamex Logical a Beamex CMX (od verzie 2.12.1).

Pri použití dokumentačného kalibrátora nie je potrebné v žiadnom kroku kalibračného postupu ručne zapisovať výsledky kalibrácií. Týmto ušetríte čas, peniaze a zvýšite kvalitu výsledkov kalibrácií.

Aktualizovať na verziu 3.20 možno aj staršie kalibrátory Beamex MC2-MF a MC2-TE s výrobným číslom vyšším ako 13000. Ak potrebujete pomôcť s aktualizáciou, kontaktujte nás.


Čím tento kalibrátor vyniká

Univerzálny prístroj

  • Univerzálnosť (teplotne/elektrický kalibrátor alebo multifunkčný kalibrátor).
  • Presné meranie a generovanie odporu, prúdu, napätia, frekvencie a pulzov.
  • Vysoká presnosť merania a simulácie snímačov teploty.
  • Vnútorná kompenzácia referenčného spoja termočlánku.

Možnosť tlakových modulov

  • Možnosť pripojenia vonkajších tlakových modulov.

Kompaktné rozmery

  • Kompaktný kalibrátor zvláda prevádzku na batérie až 24 hodín.
  • Záruka 2 roky.
  • Užívateľom konfigurovateľné funkcie úpravy stupnice, skúšky tesnosti, krokovanie atď.

Veľký displej

  • Veľký grafický displej s vysokým rozlíšením a podsvietením, plnohodnotná numerická klávesnica.
  • Užívateľské rozhranie v angličtine, slovenčine, češtine a v ďalších jazykoch.

Funkcie kalibrátora


Nadväznosť kalibrátora na presnejšie etalóny

K novému kalibrátoru dostanete kalibračný list vydaný akreditovaným kalibračným laboratóriom výrobcu.

Následnú kalibráciu a údržbu si môžete zaistiť uzavretím servisnej zmluvy Beamex Care Plan.

Dopyt na kalibrátor


Funkcie tohoto kalibrátora

Generovanie a meranie napätia Generovanie a meranie prúdu
Simulácia a meranie odporu Generovanie a meranie frekvencie
Generovanie a počítanie pulzov Simulácia a meranie termoelektrických snímačov teploty
Simulácia a meranie odporových snímačov teploty Detekcia stavu spínača
Vstavané napájanie slučky 24 V DC Meranie pretlaku, podtlaku a absolútneho tlaku

Neistota merania a meracie rozsahy

Tlakové rozsahy od ±1 kPa do (0 až 100) MPa (vnútorné a vonkajšie tlakové moduly)
Neistota merania tlaku s vnútornými modulmi od ±0,05 % FS
Neistota merania tlaku s vonkajšími modulmi od ±(0,01 % FS + 0,025 % RDG)
Rozsah merania prúdu ±100 mA
Neistota merania prúdu od ±(1,5 μA + 0,02 % RDG)
Rozsah generovania prúdu (0 až 25) mA
Neistota generovania prúdu od ±(1,5 μA + 0,02 % RDG)
Rozsah merania napätia (–1 až 60) V
Neistota merania napätia od ±(5 μV + 0,02 % RDG)
Rozsah generovania napätia (–3 až 12) V
Neistota generovania napätia od ±(0,1 mV + 0,02 % RDG)
Rozsah merania frekvencie (0,002 7 až 50 000) Hz
Neistota merania frekvencie ±0,01 % RDG
Rozsah generovania frekvencie (0,000 5 až 10 000) Hz
Neistota generovania frekvencie ±0,01 % RDG
Rozsah merania odporu (0 až 4) kΩ
Neistota merania odporu od ±(3,5 mΩ + 0,02 % RDG)
Rozsah simulácie odporu (0 až 4) kΩ simulácia
Neistota simulácie odporu od ±30 mΩ
Rozsah počítania a generovania pulzov (0 až 9 999 999) pulzov
Neistota vnútornej kompenzácie referenčného spoja termočlánku ±0,25 °C
Neistota merania odporového snímača teploty od ±0,1 °C

Dopyt na kalibrátor Beamex MC2

© Kalibrátory, s.r.o. | ochrana osobných údajov | cookies

Vytvoril MD webdesign

Top