Špičkové kalibračné a validačné systémy

Kalibrátor Beamex MC2

Výroba kalibrátora Beamex MC2 bola ukončená v máji 2023. Náhradou je kalibrátor Beamex MC6.

Beamex MC2 je kompaktný prevádzkový multifunkčný kalibrátor, ktorý umožňuje kalibráciu tlaku, teploty a elektrických signálov. MC2 môže mať zabudované dva vnútorné tlakové moduly a umožňuje pripojenie vonkajších tlakových modulov. Kalibrátor MC2 umožňuje tiež merať (prípadne generovať / simulovať) odporové a termoelektrické snímače teploty, jednosmerné napätie, prúd, frekvenciu a pulzy.

Technický listKalibrátor na webe výrobcu


Beamex MC2 je teraz dokumentačným kalibrátorom! 

Od marca 2019 je Beamex MC2 dokumentačným kalibrátorom (s firmware 3.20). To znamená, že je možno do jeho pamäte uložiť výsledky kalibrácií a komunikuje so software Beamex Logical a Beamex CMX (od verzie 2.12.1).

Pri použití dokumentačného kalibrátora nie je potrebné v žiadnom kroku kalibračného postupu ručne zapisovať výsledky kalibrácií. Týmto ušetríte čas, peniaze a zvýšite kvalitu výsledkov kalibrácií.

Aktualizovať na verziu 3.20 možno aj staršie kalibrátory Beamex MC2-MF a MC2-TE s výrobným číslom vyšším ako 13000. Ak potrebujete pomôcť s aktualizáciou, kontaktujte nás.


Čím tento kalibrátor vyniká

Univerzálny prístroj

  • Univerzálnosť (teplotne/elektrický kalibrátor alebo multifunkčný kalibrátor).
  • Presné meranie a generovanie odporu, prúdu, napätia, frekvencie a pulzov.
  • Vysoká presnosť merania a simulácie snímačov teploty.
  • Vnútorná kompenzácia referenčného spoja termočlánku.

Kompaktné rozmery

  • Kompaktný kalibrátor zvláda prevádzku na batérie až 24 hodín.
  • Záruka 2 roky.
  • Užívateľom konfigurovateľné funkcie úpravy stupnice, skúšky tesnosti, krokovanie atď.

Možnosť tlakových modulov

  • Možnosť pripojenia vonkajších tlakových modulov.

Veľký displej

  • Veľký grafický displej s vysokým rozlíšením a podsvietením, plnohodnotná numerická klávesnica.
  • Užívateľské rozhranie v angličtine, slovenčine, češtine a v ďalších jazykoch.

Nadväznosť kalibrátora na presnejšie etalóny

K novému kalibrátoru dostanete kalibračný list vydaný akreditovaným kalibračným laboratóriom výrobcu.

Následnú kalibráciu a údržbu si môžete zaistiť uzavretím servisnej zmluvy Beamex Care Plan.


Funkcie tohoto kalibrátora

Generovanie a meranie napätiaGenerovanie a meranie prúdu
Simulácia a meranie odporuGenerovanie a meranie frekvencie
Generovanie a počítanie pulzovSimulácia a meranie termoelektrických snímačov teploty
Simulácia a meranie odporových snímačov teplotyDetekcia stavu spínača
Vstavané napájanie slučky 24 V DCMeranie pretlaku, podtlaku a absolútneho tlaku

Neistota merania a meracie rozsahy

Tlakové rozsahyod ±1 kPa do (0 až 100) MPa (vnútorné a vonkajšie tlakové moduly)
Neistota merania tlaku s vnútornými modulmiod ±0,05 % FS
Neistota merania tlaku s vonkajšími modulmiod ±(0,01 % FS + 0,025 % RDG)
Rozsah merania prúdu±100 mA
Neistota merania prúduod ±(1,5 μA + 0,02 % RDG)
Rozsah generovania prúdu(0 až 25) mA
Neistota generovania prúduod ±(1,5 μA + 0,02 % RDG)
Rozsah merania napätia(–1 až 60) V
Neistota merania napätiaod ±(5 μV + 0,02 % RDG)
Rozsah generovania napätia(–3 až 12) V
Neistota generovania napätiaod ±(0,1 mV + 0,02 % RDG)
Rozsah merania frekvencie(0,002 7 až 50 000) Hz
Neistota merania frekvencie±0,01 % RDG
Rozsah generovania frekvencie(0,000 5 až 10 000) Hz
Neistota generovania frekvencie±0,01 % RDG
Rozsah merania odporu(0 až 4) kΩ
Neistota merania odporuod ±(3,5 mΩ + 0,02 % RDG)
Rozsah simulácie odporu(0 až 4) kΩ simulácia
Neistota simulácie odporuod ±30 mΩ
Rozsah počítania a generovania pulzov(0 až 9 999 999) pulzov
Neistota vnútornej kompenzácie referenčného spoja termočlánku±0,25 °C
Neistota merania odporového snímača teplotyod ±0,1 °C

Dopyt na kalibrátor Beamex MC2

© Kalibrátory, s.r.o. | ochrana osobných údajov | cookies

Vytvoril MD webdesign

Top