Špičkové kalibračné prístroje a komplexné kalibračné systémy

Kalibrátor Beamex MC2

MC2 je kompaktný a jednoducho ovládateľný procesný kalibrátor, ktorý umožňuje merať, generovať a simulovať jednosmerné napätie, prúd, frekvenciu, pulzy a odpor. Medzi ďalšie funkcie patrí simulácia a meranie odporových a termoelektrických snímačov teploty a meranie tlaku.

Viac informácií

Technický listKalibrátor na webe výrobcu


Beamex MC2 je teraz dokumentačným kalibrátorom!

Od marca 2019 je Beamex MC2 dokumentačným kalibrátorom (s firmware 3.20). To znamená, že je možno do jeho pamäte uložiť výsledky kalibrácií a komunikuje so software Beamex Logical a Beamex CMX (od verzie 2.12.1).

Pri použití dokumentačného kalibrátora nie je potrebné v žiadnom kroku kalibračného postupu ručne zapisovať výsledky kalibrácií. Týmto ušetríte čas, peniaze a zvýšite kvalitu výsledkov kalibrácií.

Aktualizovať na verziu 3.20 možno aj staršie kalibrátory Beamex MC2-MF a MC2-TE s výrobným číslom vyšším ako 13000. Ak potrebujete pomôcť s aktualizáciou, kontaktujte nás.


Čím tento systém vyniká

Univerzálny model

  • Univerzálnosť (teplotne/elektrický kalibrátor alebo multifunkčný kalibrátor).
  • Možnosť pripojenia vonkajších tlakových modulov.

Užívateľom konfigurovateľné funkcie

  • Užívateľ kalibrátora má možnosť konfigurovať funkcie skúšky tesnosti, krokovanie atď.

Prevádzka na batérie

  • Tento kompaktný kalibrátor vydrží na batérie pracovať až 24 hodín.
  • Na zariadenie poskytujeme záruku 2 roky.

Ľahké ovládanie

  • Veľký grafický displej s vysokým rozlíšením a podsvietením, plnohodnotná numerická klávesnica.
  • Kalibrátor môžete obsluhovať v angličtine, slovenčinečeštine, a v ďalších jazykoch.

Funkcie kalibrátora


Nadväznosť kalibrátora na presnejšie etalóny

K novému kalibrátoru dostanete kalibračný list vydaný akreditovaným kalibračným laboratóriom výrobcu.

Následnú kalibráciu a údržbu si môžete zaistiť uzavretím servisnej zmluvy Beamex Care Plan.

Dopyt na kalibrátor


Funkcie tohoto kalibrátora

Generovanie a meranie napätia Generovanie a meranie prúdu
Simulácia a meranie odporu Generovanie a meranie frekvencie
Generovanie a počítanie pulzov Simulácia a meranie termoelektrických snímačov teploty
Simulácia a meranie odporových snímačov teploty Detekcia stavu spínača
Vstavané napájanie slučky 24 V DC Meranie pretlaku, podtlaku a absolútneho tlaku

Neistota merania a meracie rozsahy

Rozsah merania prúdu ±100 mA
Neistota merania prúdu od ±(1,5 μA + 0,02 % RDG)
Rozsah generovania prúdu (0 až 25) mA
Neistota generovania prúdu od ±(1,5 μA + 0,02 % RDG)
Rozsah merania napätia (–1 až 60) V
Neistota merania napätia od ±(5 μV + 0,02 % RDG)
Rozsah generovania napätia (–3 až 12) V
Neistota generovania napätia od ±(0,1 mV + 0,02 % RDG)
Rozsah merania frekvencie (0,002 7 až 50 000) Hz
Neistota merania frekvencie ±0,01 % RDG
Rozsah generovania frekvencie (0,000 5 až 10 000) Hz
Neistota generovania frekvencie ±0,01 % RDG
Rozsah merania odporu (0 až 4) kΩ
Neistota merania odporu od ±(3,5 mΩ + 0,02 % RDG)
Rozsah simulácie odporu (0 až 4) kΩ
Neistota simulácie odporu od ±30 mΩ
Rozsah počítania a generovania pulzov (0 až 9 999 999) pulzov
Neistota vnútornej kompenzácie referenčného spoja termočlánku ±0,25 °C
Neistota merania odporového snímača teploty od ±0,1 °C
Tlakové rozsahy od ±1 kPa do (0 až 100) MPa (vnútorné a vonkajšie tlakové moduly)

Dopyt na kalibrátor Beamex MC2

© Kalibrátory, s.r.o. | ochrana osobných údajov | cookies

Vytvoril MD webdesign

Top