Špičkové kalibračné a validačné systémy

Nové metódy kalibrácie meracích reťazcov

Multifunkční kalibrátor Beamex MC6

Technici z oblasti merania a regulácie sa zvyčajne držia postupov, ktoré boli zavedené pred mnohými rokmi, a nie je nič výnimočné počuť, že „Takto sme to robili vždy“. Ale technológia merania sa neustále zlepšuje a je stále presnejšia.

Problematika kalibrácie je stále zložitejšia – prečo skúšať digitálny merací prevodník pripojený do priemyselnej zbernice rovnakým spôsobom ako starý analógový prevodník? Spoločnosť Beamex na túto tému vydala Calibration White Paper New methods for calibration loops a na základe tohto dokumentu bol v odbornom mesačníku ATP Journal 07/2020 a 08/2020 uverejnený článok „Nové metódy kalibrácie meracích reťazcov“ rozdelený do dvoch častí (časť 1 a časť 2).

Kalibrácia a verifikácia meracích reťazcov (meracích slučiek) je dôležitou súčasťou kontroly správnosti merania vo všetkých oblastiach priemyslu. Typickým príkladom je kalibrácia teplotných reťazcov v prevádzkach teplotného spracovania. V našich referenciách nájdete napríklad použitie kalibrátora Beamex MC4 a softvér Beamex CMX v spoločnosti Kovárna VIVA a.s.

© Kalibrátory, s.r.o. | ochrana osobných údajov | cookies

Vytvoril MD webdesign

Top