Špičkové kalibračné a validačné systémy

Nová verzia kalibračného software Beamex CMX

Spoločnosť Beamex v marci 2020 uviedla na trh novú verziu kalibračného programu Beamex CMX 2.12.1.

Pripravili sme pre vás video, v ktorom uvidíte nové hlavné funkcie: odstupňovaná dovolená chyba, asymetrická dovolená chyba, vylepšenia týkajúce sa kalibrácie teploty, štandardná komunikácia s aplikáciou bMobile, s kalibrátormi Beamex MC2-MF a s kalibrátormi teploty Beamex MC6-T660, použitie filtra u auditných záznamov a vylepšenia funkcie elektronického podpisu. U tejto verzie CMX bolo pridaných 7 hlavných funkcií, 13 menších a bolo vykonaných 21 opráv.

© Kalibrátory, s.r.o. | ochrana osobných údajov | cookies

Vytvoril MD webdesign

Top