Špičkové kalibračné a validačné systémy

CMX Analytics Dashboard – vizuálna analýza kalibračných údajov

Kalibračné údaje spracované v kalibračnom softvéri Beamex CMX sú najcennejším kalibračným aktívom spoločnosti.

Kalibračný softvér Beamex CMX pomáha bezpečne a efektívne plánovať, spravovať, analyzovať a dokumentovať všetky kalibračné práce a aktíva. Kalibračný softvér CMX má tiež databázu s množstvom užitočných informácií – a tie sú teraz ľahko dostupné vďaka voliteľnej softvérovej aplikácii Analytický panel CMX. Vďaka nej je k dispozícii vizuálny prehľad údajov z CMX na vytváranie správ a jednoduchšiu analýzu trendov, čo pomáha nájsť spôsoby, ako zvýšiť efektivitu a ušetriť náklady.

Analytický panel CMX je popísaný v článku „CMX Analytics Dashboard – vizuálna analýza kalibračných údajov“ v časopise ATP Journal 02/2023.

Pozrite si aj video (ATP Journal 2/2023, február):

© Kalibrátory, s.r.o. | ochrana osobných údajov | cookies

Vytvoril MD webdesign

Top