Špičkové kalibračné a validačné systémy

Ako kalibrovať snímače teploty

Meranie teploty patrí k najčastejším meraniam v procesnom priemysle. Snímač teploty má kľúčový význam pre presnosť celej regulácie.

Rovnako ako každé iné meradlo, od ktorého sa očakáva presný výsledok, musí byť aj snímač teploty pravidelne kalibrovaný. V článku Jak kalibrovat snímače teploty, ktorý vyšiel v časopise Automa 05/2020, je popísané, ako kalibrovať snímače teploty a čo je pri tom treba brať do úvahy. Tento článok bol vytvorený na základe informácií uvedených v novej elektronickej príručke Temperature Calibration eBook vydanej v spolupráci spoločností Beamex a ISA.

Kalibrácia teploty je súčasťou jednotného riešenia kalibrácie od spoločnosti Beamex. Podrobný popis tohto riešenia, ktoré zahŕňa špičkový hardware aj software, nájdete v tomto čísle časopisu tiež.

© Kalibrátory, s.r.o. | ochrana osobných údajov | cookies

Vytvoril MD webdesign

Top