Špičkové kalibračné prístroje a komplexné kalibračné systémy

Viac informácií

Kalibračné pracovisko Beamex CENTRiCAL

Kalibračné pracovisko CENTRiCAL je možné vybaviť radom rôznych modulov nielen na kalibráciu tlaku. Týmito modulmi môžu byť manuálne a automatické generátory / regulátory tlaku, multifunkčný dokumentačný kalibrátor Beamex Workstation a meracie tlakové moduly.

Technický listKalibrátor na webe výrobcuČím toto pracovisko vyniká

Konfigurácia na mieru

  • Modulárna konštrukcia umožňuje konfiguráciu podľa požiadaviek zákazníka.
  • Komplexné riešenie kalibrácie a údržby prístrojov.

Pomoc s návrhom

  • Ponúkame výpomoc s návrhom systému pracoviska, a to vrátane vizualizácie, špecifikácie, dokumentácie, inštalácie, uvedenia do prevádzky a zaškolenia obsluhy.

Aj ako mobilné pracovisko

  • Výšku pracoviska je možné jednoducho nastaviť.
  • Panel s prístrojmi je umiestnený vo zvýšenej polohe nad stolom.
  • Možnosť prevedenia ako mobilné kalibračné pracovisko na vozíku.

Ergonomické riešenie

  • Pracovisko vyniká svojim ergonomickým prevedením.
  • Nechýba ani LED osvetlenie.

FUNKCIE PRACOVISKA


Nadväznosť kalibrátora na presnejšie etalóny

K novým modulom Beamex dostanete kalibračný list vydaný akreditovaným kalibračným laboratóriom výrobcu.

Následnú kalibráciu a údržbu si môžete zaistiť uzavretím servisnej zmluvy Beamex Care Plan.

DOPYT NA PRACOVISKO


Funkcie tohoto pracoviska

Moduly na kalibráciu tlaku, teploty a elektrických veličín Moduly na elektrické skúšky a merania
Moduly na údržbu a skúšanie motorov a ďalších elektrických zariadení Možnosť inštalácie kalibračných modulov
Možnosť inštalácie napájacích zdrojov striedavého aj jednosmerného napätia Možnosť inštalácie multimetrov, funkčných generátorov, osciloskopov
Elektrostatický náter povrchov Voliteľné ESD doplnky
Súčasť jednotného riešenia kalibrácie od firmy Beamex

Presnosť merania a meracie rozsahy

Tlakové rozsahy od ±1 kPa do (0 až 100) MPa (vnútorné a vonkajšie tlakové moduly)
Presnosť merania tlaku od ±(0,00 5 % FS + 0,012 5 % RDG)
Rozsah merania prúdu ±100 mA
Presnosť merania prúdu od ±(0,75 μA + 0,007 5 % RDG)
Rozsah simulácie a merania odporu (0 až 4) kΩ
Neistota merania odporového snímača teploty od ±0,011 °C

Dopyt na kalibračné pracovisko Beamex CENTRiCAL

© Kalibrátory, s.r.o. | ochrana osobných údajov | cookies

Vytvoril MD webdesign

Top