Špičkové kalibračné prístroje a komplexné kalibračné systémy

Zastupujeme: Kalibrátory - zastupujeme tyto značky

Kalibrátor Beamex MC4

MC4 je kompaktný, prevádzkový, dokumentačný kalibrátor. Umožňuje kalibrovať tlak, teplotu a elektrické signály. Dokumentačné funkcie umožňujú elektronickú dokumentáciu kalibrácie tlakomerov, prevodníkov teploty a elektrických veličín a ďalších prevádzkových prístrojov.

Viac informácií

Technický listKalibrátor na webe výrobcu


Čím tento kalibrátor vyniká

Presné meranie

 • Presné meranie a generovanie odporu, prúdu, napätia, frekvencie a pulzov.
 • Vysoká presnosť merania a simulácie snímačov teploty.
 • Možnosť korekcie RTD pomocou koeficientov CvD.

Vonkajšie tlakové moduly

 • Možnosť pripojenia vonkajších tlakových modulov.

Užitočné funkcie

 • Dokumentačné funkcie uľahčujú kalibráciu a zaisťujú jednotnosť kalibračných postupov.
 • Užívateľom konfigurovateľné funkcie úpravy stupnice, skúšky tesnosti, krokovanie atď.

Prevádzka na batérie

 • Kompaktná veľkosť.
 • Prevádzka na batérie až 24 hodín.
 • Záruka 2 roky.

Funkcie kalibrátora


Ovládanie kalibrátora

 • Kalibrátor je vybavený veľkým grafickým displejom s vysokým rozlíšením, podsvietením a plnohodnotnou numerickou klávesnicou.
 • Veľký výber jazykov: angličtina, slovenčina, čeština a ďalšie.

Nadväznosť kalibrátora na presnejšie etalóny

K novému kalibrátoru dostanete kalibračný list vydaný akreditovaným kalibračným laboratóriom výrobcu.

Následnú kalibráciu a údržbu si môžete zaistiť uzavretím servisnej zmluvy Beamex Care Plan.

Dopyt na kalibrátor


Funkcie tohoto kalibrátora

Generovanie a meranie napätia Generovanie a meranie prúdu
Simulácia a meranie odporu Generovanie a meranie frekvencie
Generovanie a počítanie pulzov Simulácia a meranie termoelektrických snímačov teploty
Simulácia a meranie odporových snímačov teploty Detekcia stavu spínača
Vstavané napájanie slučky 24 V DC Meranie pretlaku, podtlaku a absolútneho tlaku

Neistota merania a meracie rozsahy

Tlakové rozsahy od ±1 kPa do (0 až 100) MPa (vnútorné a vonkajšie tlakové moduly)
Neistota merania tlaku s vnútornými modulmi od ±(0,015 % FS + 0,035 % RDG)
Neistota merania tlaku s vonkajšími modulmi od ±(0,01 % FS + 0,025 % RDG)
Rozsah merania prúdu ±100 mA
Neistota merania prúdu od ±(1,5 μA + 0,02 % RDG)
Rozsah generovania prúdu (0 až 25) mA
Neistota generovania prúdu od ±(1,5 μA + 0,02 % RDG)
Rozsah merania napätia (–1 až 60) V
Neistota merania napätia od ±(5 μV + 0,02 % RDG)
Rozsah generovania napätia (–3 až 12) V
Neistota generovania napätia od ±(0,1 mV + 0,02 % RDG)
Rozsah merania frekvencie (0,0027 až 50 000) Hz
Neistota merania frekvencie ±0,01 % RDG
Rozsah generovania frekvencie (0,000 5 až 10 000) Hz
Neistota generovania frekvencie ±0,01 % RDG
Rozsah merania odporu (0 až 4) kΩ
Neistota merania odporu od ±(3,5 mΩ + 0,02 % RDG)
Rozsah simulácie odporu (0 až 4) kΩ simulácia
Neistota simulácie odporu od ±30 mΩ
Rozsah počítania a generovania pulzov (0 až 9 999 999) pulzov
Neistota vnútornej kompenzácie referenčného spoja termočlánku ±0,25 °C
Neistota merania odporového snímača teploty od ±0,06 °C

Dopyt na kalibrátor Beamex MC4

© Kalibrátory, s.r.o. | ochrana osobných údajov

Vytvoril MD webdesign

Top