Špičkové kalibračné a validačné systémy

Rotačný stôl DMA MTG7

Trojosový rotačný stôl MTG7 je určený na kalibráciu a skúšanie gyroskopických prístrojov. Medzi základné funkcie patrí presné nastavenie rýchlosti, zrýchlenia a polohy pre každú os nezávisle. Prístroj ďalej rýchlo vyhľadáva nulovú polohu. Ovládanie je umožnené cez diaľkový ovládač alebo počítač.

Rotačný stôl slúži na kalibráciu a skúšanie gyroskopických prístrojov, ako sú umelé horizonty a zatáčkomery.

Technický list | Zariadenie na webe výrobcu


Čím tento rotačný stôl vyniká 

Skvelé riadenie pohybu a uhlov

  • Mikroprocesorom riadený systém riadenia pohybu.
  • Nezávislé riadenie 3 uhlov a 3 rýchlostí.

Bezpečnostné prvky

  • Tlačidlá núdzového zastavenia – miestne i diaľkové.
  • Zaťaženie až 16 kg, využívať môžete montážnu plochu 400 mm x 400 mm.


Ovládanie zariadenia

  • Diaľkový ovládač s dotykovým displejom a klávesnicou.
  • Všetky dôležité požadované aj merané hodnoty sú zobrazené súčasne, bez potreby zmien v menu.
  • Možnosť automatizácie cez komunikačné rozhranie RS232.
  • Nastaviteľné bezpečnostné limitné hodnoty.
  • Rozhranie ARINC429.

Nadväznosť zariadenia na presnejšie etalóny

Súčasťou dodávky je protokol o výstupnej kontrole obsahujúci aj výsledky kalibrácie.


Funkcie zariadenia

Otáčanie v ose X−90° až 90°
Otáčanie v ose Y−90° až 90°
Otáčanie v ose Z−360° až 360°

Presnosť merania a meracie rozsahy

Presnosť polohy0,07°
Rozlíšenie polohy0,01°
Presnosť rýchlosti0,1°/s
Rozlíšenie rýchlosti0,1°/s

Dopyt na zariadenie DMA MTG7

 

© Kalibrátory, s.r.o. | ochrana osobných údajov | cookies

Vytvoril MD webdesign

Top