Špičkové kalibračné prístroje a komplexné kalibračné systémy

Rotačný stôl DMA MTG7

Trojosový rotačný stôl MTG7 je určený na kalibráciu a skúšanie gyroskopických prístrojov. Medzi základné funkcie patrí presné nastavenie rýchlosti, zrýchlenia a polohy pre každú os nezávisle. Prístroj ďalej rýchlo vyhľadáva nulovú polohu. Ovládanie je umožnené cez diaľkový ovládač alebo počítač.

Rotačný stôl slúži na kalibráciu a skúšanie gyroskopických prístrojov, ako sú umelé horizonty a zatáčkomery.

Viac informácií

Technický list | Zariadenie na webe výrobcu


Čím tento rotačný stôl vyniká

Skvelé riadenie pohybu a uhlov

  • Mikroprocesorom riadený systém riadenia pohybu.
  • Nezávislé riadenie 3 uhlov a 3 rýchlostí.

Bezpečnostné prvky

  • Tlačidlá núdzového zastavenia – miestne i diaľkové.
  • Zaťaženie až 16 kg, využívať môžete montážnu plochu 400 mm x 400 mm.

 

FUNKCIE ZARIADENIAOvládanie zariadenia

  • Diaľkový ovládač s dotykovým displejom a klávesnicou.
  • Všetky dôležité požadované aj merané hodnoty sú zobrazené súčasne, bez potreby zmien v menu.
  • Možnosť automatizácie cez komunikačné rozhranie RS232.
  • Nastaviteľné bezpečnostné limitné hodnoty.
  • Rozhranie ARINC429.

Nadväznosť zariadenia na presnejšie etalóny

Súčasťou dodávky je protokol o výstupnej kontrole obsahujúci aj výsledky kalibrácie.

DOPYT NA ZARIADENIE


Funkcie zariadenia

Otáčanie v ose X: −90° až 90° Otáčanie v ose Y: −90° až 90° Otáčanie v ose Z: −360° až 360°

Presnosť merania a meracie rozsahy

Presnosť polohy 0,07°
Rozlíšenie polohy 0,01°
Presnosť rýchlosti 0,1°/s
Rozlíšenie rýchlosti 0,1°/s

Dopyt na zariadenie DMA MTG7

© Kalibrátory, s.r.o. | ochrana osobných údajov | cookies

Vytvoril MD webdesign

Top