Špičkové kalibračné a validačné systémy

Uhlomer DMA IAC90

Uhlomer IAC90 je elektromechanický prístroj na meranie relatívnej rotácie medzi pohyblivými časťami lietadiel. Štyri rôzne ovládacie jednotky (MAN2B, MAN4B, MAN8B alebo MAN16B) umožňujú súčasné odčítanie hodnoty z 2, 4, 8 alebo 16 uhlomerov.

S pomocou zariadenia možno merať relatívnu rotáciu medzi pohyblivými časťami lietadiel.

Technický list | Kalibrátor na webe výrobcu


Čím tento uhlomer vyniká

Vysoké rozlíšenie

  • Odpočet uhla na stupnici s analógovým prevodníkom (prípadne digitálne enkodérom s vysokým alebo stredným rozlíšením).
  • Enkodér s vysokým rozlíšením (0,025°).
  • Ovládacie jednotky majú komunikačné rozhranie RS232.

Spôsob upevnenia

  • Dva typy upevňovacích dosiek: na skrutky a s prísavkou (nutný zdroj vákua).
  • Mechanické a elektrické nulovanie.

Ovládanie uhlomera

Mechanické odčítanie.

Odčítanie cez ovládacie jednotky MANxB.


Nadväznosť uhlomera na presnejšie etalóny

Dostanete od nás protokol o výstupnej kontrole, ktorý obsahuje aj výsledky kalibrácie.


Funkcie uhlomera

Tento uhlomer meria relatívnu rotáciu medzi pohyblivými časťami lietadiel.


Presnosť merania a meracie rozsahy

Rozsah−90° až 90°
Presnosť mechanickej stupnice±0,1°
Celková presnosť s potenciometrom±0,3°
Celková presnosť s enkodérom stredného rozlíšenia±0,2°
Celková presnosť s enkodérom vysokého rozlíšenia±0,12°
Rozlíšenie mechanickej stupnice±0,1°
Rozlíšenie potenciometra±0,01°
Rozlíšenie enkodéru stredného rozlíšenia±0,1°
Rozlíšenie enkodéru vysokého rozlíšenia±0,025
Translačné vplyvy na presnosť uhla≤0,05°
Priečne odchýlky rovinného pohybu<20 mm

Dopyt na uhlomer DMA IAC90

 

© Kalibrátory, s.r.o. | ochrana osobných údajov | cookies

Vytvoril MD webdesign

Top