Špičkové kalibračné prístroje a komplexné kalibračné systémy

Kalibrátor Beamex MC4

MC4 je kompaktný dokumentačný prevádzkový kalibrátor, ktorý umožňuje merať, generovať a simulovať jednosmerné napätie, prúd, frekvenciu, pulzy a odpor. Medzi ďalšie funkcie patrí simulácia a meranie termoelektrických snímačov teploty a meranie tlaku. Kalibráciu prevodníkov elektrických veličín a ďalších prevádzkových prístrojov uľahčuje funkcia Dokumentačný kalibrátor.

Viac informácií

Technický listKalibrátor na webe výrobcu


Čím tento kalibrátor vyniká

Presné a kvalitné meranie

 • Presné meranie a generovanie odporu, prúdu, napätia, frekvencie a pulzov.
 • Meranie a simulácia termoelektrických veličín.
 • Presnejšie meranie teploty s korekčnými koeficientmi na odporové snímače teploty.

Až 2 tlakové moduly

 • Môže byť vybavený až 2 vnútornými tlakovými modulmi.
 • Možnosť pripojenia vonkajších tlakových modulov.

Dokumentačné funkcie

 • Dokumentačné funkcie uľahčujú kalibráciu a zaisťujú jednotnosť kalibračných postupov.
 • Užívateľom konfigurovateľné funkcie úpravy stupnice, skúšky tesnosti, krokovanie atď.

Kompaktné prevedenie

 • Kompaktný multifunkčný kalibrátor.
 • Prevádzka na batérie až 24 hodín.
 • Záruka 2 roky.

Funkcie kalibrátora


Ovládanie kalibrátora

 • Veľký grafický displej s vysokým rozlíšením a podsvietením, plnohodnotná numerická klávesnica.
 • Kalibrátor možno ovládať v angličtine, slovenčine, češtine a v ďalších jazykoch.

Nadväznosť kalibrátora na presnejšie etalóny

K novému kalibrátoru dostanete kalibračný list vydaný akreditovaným kalibračným laboratóriom výrobcu.

Následnú kalibráciu a údržbu si môžete zaistiť uzavretím servisnej zmluvy Beamex Care Plan.

DOPYT NA KALIBRÁTOR


Funkcie tohoto kalibrátora

Generovanie a meranie napätia Generovanie a meranie prúdu
Simulácia a meranie odporu Generovanie a meranie frekvencie
Generovanie a počítanie pulzov Simulácia a meranie termoelektrických snímačov teploty
Simulácia a meranie odporových snímačov teploty Detekcia stavu spínača
Vstavané napájanie slučky 24 V DC Meranie pretlaku, podtlaku a absolútneho tlaku

Neistota merania a meracie rozsahy

Rozsah merania prúdu ±100 mA
Neistota merania prúdu od ±(1,5 μA + 0,02 % RDG)
Rozsah generovania prúdu (0 až 25) mA
Neistota generovania prúdu od ±(1,5 μA + 0,02 % RDG)
Rozsah merania napätia (–1 až 60) V
Neistota merania napätia od ±(5 μV + 0,02 % RDG)
Rozsah generovania napätia (–3 až 12) V
Neistota generovania napätia od ±(0,1 mV + 0,02 % RDG)
Rozsah merania frekvencie (0,002 7 až 50 000) Hz
Neistota merania frekvencie ±0,01 % RDG
Rozsah generovania frekvencie (0,000 5 až 10 000) Hz
Neistota generovania frekvencie ±0,01 % RDG
Rozsah merania odporu (0 až 4) kΩ
Neistota merania odporu od ±(3,5 mΩ + 0,02 % RDG)
Rozsah simulácie odporu (0 až 4) kΩ simulácia
Neistota simulácie odporu od ±30 mΩ
Rozsah počítania a generovania pulzov (0 až 9 999 999) pulzov
Neistota vnútornej kompenzácie referenčného spoja termočlánku ±0,25 °C
Neistota merania odporového snímača teploty ±0,06 °C
Tlakové rozsahy od ±1 kPa do (0 až 100) MPa (vnútorné a vonkajšie tlakové moduly)

Dopyt na kalibrátor Beamex MC4

© Kalibrátory, s.r.o. | ochrana osobných údajov | cookies

Vytvoril MD webdesign

Top