Špičkové kalibračné a validačné systémy

Čo je prevádzková dokonalosť a ako ju možno dosiahnuť pomocou kalibrácie?

Čo je to prevádzková dokonalosť? Ako možno pomocou kalibrácie dosiahnuť prevádzkovú dokonalosť? Dôvody kalibrácie. Kalibračný interval. Digitalizácia, zefektívnenie a automatizácia procesu kalibrácie.

Téma prevádzkovej dokonalosti a akú úlohu môže pri jej dosahovaní vo vašich závodoch zohrávať kalibrácia je obsahom článku „Čo je prevádzková dokonalosť a ako ju možno dosiahnuť pomocou kalibrácie?“ v časopise ATP Journal 02/2023.

Informácie boli prevzaté z blogu spoločnosti Beamex What is operational excellence and how can calibration help achieve it?.

© Kalibrátory, s.r.o. | ochrana osobných údajov | cookies

Vytvoril MD webdesign

Top